Pioneer DJ vrací peníze

Každoroční akce společnosti Pioneer je zase tady. Klasický "Cash Back", čili vrácení části kupní ceny za vybrané kusy z portfolia tohoto výrobce. Na jakou techniku se akce vztahuje, kolik pěnez ušetříš, jak hotovost dostat zpět nebo do kdy akce platí? Sepsali jsme přehledný článek, podívej se na jeho obsah:

1) Jaké produkty můžu mít levněji?
2) Jak hotovost dostat zpět?
3) Do kdy akce platí?
4) Všeobecné podmínky společnosti Pioneer

Jaké produkty můžu mít levněji?

Tato akce se vztahuje celkem na 9 produktů Pioneer. Patří sem opravdová špička DJ techniky, proto je Cash Back vhodný jak pro nákup do klubů, tak pro splnění nejednoho DJského snu. Při správné volbě techniky se dá ušetřit až 8 250,- Kč.

Pioneer CDJ-2000 Nexus

Pioneer CDJ-2000-M Nexus

Pioneer CDJ-900 Nexus

Pioneer DDJ-SR

Pioneer DJM-900-M Nexus

Pioneer DJM-900 SRT

Pioneer RMX-1000

Pioneer RMX-1000-M

Pioneer XDJ-R1

Jak hotovost dostat zpět?

Je to velmi snadné. Po zakoupení produktu Pioneer stačí vyplnit tento dotazník a spolu s kopií (scan) faktury zaslat v elektronické podobě do společnosti Pioneer. Jakmile bude žádost potvrzena, Pioneer vyplatí danou částku do 28 dnů na zadaný bankovní účet. Jednoduché a rychlé :-)

Každý zákazník může provést celkem 3 žádosti!

Do kdy akce platí?

Tato akce je časově omezená. Platí pro uskutečněné nákupy na výše uvedenou DJ techniku v časovém rozmezí od 1. února 2014 do 30. dubna 2014. Korektně vyplněné formuláře pro žádost o Cash Back pak musí dorazit do společnosti Pioneer nejpozději 31. května 2014.

Všeobecné podmínky společnosti Pioneer

Následují obecné podmínky společnosti Pioneer, které upřesňují a detailněji vymezují pojmy. Tyto podmínky jsme převzali a nijak dále obsahově neupravovali.

Podmínky – Pioneer cashback podpora

Článek 1 - Účastníci

1.1. Tato podpora je určena pouze účastníkům. Za účastníka („Účastník) se považuje osoba s trvalým pobytem v zemích EEA (tj. EU, Norsko, Island. Lichtenštejnsko) nebo ve Švýcarsku, Rusku, na Ukrajině, v Turecku a Chorvatsku. Zaměstnanci společnosti Pioneer NV, její dceřinné společnosti, jejich rodiny, zástupci a jiné strany přímo spojené stouto podporou nejsou vhodnými účastníky. Tato podpora je určena Účastníkům nakupujícím pro svou vlastní potřebu, tzn. koncovým zákazníkům. Pioneer Europe NV („Pioneer“) si vyhrazuje právo ověřit vhodnost Účastníků a/nebo vyloučení Účastníků na základě vlastního uvážení a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.
1.2. Tato podpora probíhá v následujících zemích: Francie, Velká Británie, Německo, Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko, Malta, Makedonie, Řecko, Polsko, Turecko, Kypr, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Česká republika, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a Chorvatsko. (dále jen "země")

Článek 2 - Účast

2.1. Být vhodným Účastníkem podpory cashback znamená, že Účastník musí zakoupit produkt uvedený v článku 3.1., v jedné ze Zemí výše uvedených, u autorizovaného dealera techniky Pioneer Dj. („dealer“). Pro seznam zúčastněných autorizovaných dealerů techniky Pioneer DJ, navštivte prosím webové stránky Pioneer v příslušné zemi.
2. 2. Podmínkou využití této podpory je uskutečnění nákupu: 
- mezi 01.únorem 2014 a 30.dubnem 2014. 

Žádost o podporu cashback může být proveden pouze na pioneer.co.uk/djcashback.
2.3. Každý Účastník může provést pouze 3 žádostí o cashback, žádost o cashback může být provedena pouze u produktů uvedených v článku 3.1., platná sériová čísla musí být poskytnuta a produkty musí být zakoupeny ve stanovených termínech.
2.4. Zcela kompletní, čitelné a správné formuláře žádosti, spolu s elektronickou kopií faktury a sériovým číslem okopírovaným ze zadní části produktu, musí být doručeny nejpozději do 31.května 2014. Formulář žádosti je dostupný na pioneer.co.uk/djcashback.
Zašlete řádně vyplněný formulář žádosti a naskenované kopie dokladů na pioneer.co.uk/djcashback.
2.5. Žádost o podporu nelze použít v kombinaci s žádnou jinou nabídkou podpory.
2.6. Na faktuře musí být jasně uveden zakoupený produkt, nákupní cena a datum zakoupení. Předložená dokumentace vztahující se k této nabídce podpory je nevratná.
2.7. Interpay Sales Promotion Limited, jménem Pioneer, uhradí stanovenou částku bankovním převodem (na bankovní účet v rámci EEA) podle údajů uvedených na formuláři žádosti do 28 dnů od potvrzení žádosti.

Článek 3 - CASHBACK

3.1.  Podpory cashback je nabídkou oproti produktům uvedených níže:

Model Name - Cashback hodnota

CDJ-2000NXS - 2 750,- Kč
CDJ-2000NXS-M - 5 500,- Kč
CDJ-900NXS -  2 060,- Kč
DDJ-SR - 1 375,- Kč
DJM-900NXS-M - 5 500,- Kč
DJM-900SRT - 2 750,- Kč
RMX-1000 - 2 060,- Kč
RMX-1000-M - 2 750,- Kč
XDJ-R1 - 2 060,- Kč

3.2. Formulář žádosti o cashback žádosti nelze měnit za hotovost.
3.3. V případě, že Cashback platba představuje zdanitelné položky, daňová povinnost leží na příjemci.
3.4. V případě, že Účastník vrátí produkt prodejci, nebude oprávněn cashback požadovat a bude muset uhradit všechny vyplacené pohledávky. Pro vyloučení pochybností, toto ustanovení nezakazuje v žádném případě právo zákazníka uplatnit své platné zákonné a záruční práva.

Článek 4 - Pořadatel

4.1. Pořadatelem je: Pioneer Europe NV, Multimedia Division, Pioneer House, Hollybush Hill, Stoke Poges, Slough, SL2 4QP, UK  

Článek 5 - Data

5.1. Veškerá data získána v průběhu trvání podpory budou shromažďována, zpřístupněna, zpracována a ukládána v souladu s platnými místními nařízeními a zákony o ochraně údajů a budou použity pořadatelem či jeho zástupcem za účelem administrace spojené s podporou cashback. Pioneer nebude získaná data šířit neautorizovaným třetím osobám nebo mimo země EU.

Článek 6 - Zřeknutí se

6.1. Odpovědnost nebude přijímána za žádosti ztracené, nesprávně zaslané, zpožděné, žádosti zaslané po uplynutí stanoveného období podpory
6.2. Žádosti budou vyřazeny v případě neúplnosti či nečitelnosti. Povinností účastníka je zajistit správnost dokumentů a údajů v nich uvedených.
6.3. Pioneer nepřebírá zodpovědnost za daňové a jiné náklady vzniklé bankovním převodem na účet Účastníka.
6.4. Pioneer nenese odpovědnost za jakékoliv zpožděné nároky jakékoliv povahy týkající se této podpory. Nicméně, uvedená pravidla mají za následek vyloučení nebo omezení odpovědnosti společnosti Pioneer zranění či smrt prokázanou nedbalostí společnosti Pioneer.
6.5. Pioneer nenese odpovědnost za případné nesplnění této nabídky, pokud je tato neschopnost způsobena dodatečnými okolnostmi vyšší moci (ve smyslu: mimo kontrolu společnosti Pioneer) a/nebo událostmi, které bez zavinění ani jedné ze stran, činí výkon nemožný či nevykonatelný.

Článek 7 - Pravomoce

7.1. Tyto podmínky se řídí zákony Anglie a Walesu a spadají do výlučné pravomoce příslušných soudů Anglie a Walesu.

Závěrem

Pomohl ti článek k zakoupení techniky? Nebo jsi snad něčemu nerozumněl a chceš se na něco zeptat? Bezváhání se na nás neboj obrátit a napiš nám! ;-)

Vytisknout