Profesionální sterilizace vzduchu

Není náhodou, že Profi-DJ prodává sterilizátory vzduchu. Od doby, kdy do Evropy vtrhl Covid-19, přizpůsobilo mnoho výrobců sortiment aktuální situaci. Jedním z nich je i Air Cleaner, výrobce bezozónových sterilizátorů vzduchu s germicidním UV zdrojem a tichým chodem.

Důležité vlastnosti:

BEZOZÓNOVÝ PROVOZ
GERMICIDNÍ UV ZDROJ, TICHÝ CHOD
BEZPEČNÉ POUŽITÍ V PŘÍTOMNOSTI LIDÍ
SNADNÁ MONTÁŽ NA STĚNU, STOJAN, NÁBYTEK
VYROBENO V EU

Co dělá, kde a jak ho použít?

- Ničí vzdušné viry, bakterie, plísně a bakteriální spory a pyly
- Zabíjí virus chřipky, virus COVID-19, virus dětské obrny, atd.
- Steriluje respirační viry a houby, které je obtížné dezinfikovat
- Účinější než ionizéry, které neodstraňují patogeny
- Bezúdržbový provoz, jednoduché připojení do 230V zásuvky
- Možnost uchycení na stěnu, nábytek, stojan či zavěsit na strop
- Použití: fitness centra, školky a školy, domácnosti, kanceláře a obchodní prostory, serverové místnosti, dopravní prostředky hromadné dopravy, zdravotnictví, farmaceutický, potravinářský, kosmetický průmysl, stravování, dopravní stanice, hotely, diskotéky, kina a jiné

Jak to funguje?

Přístroj pomocí ventilátoru nasává okolní vzduch do speciální komory opatřené UV-C germicidním zdrojem světla. UV-C záření pak ozařuje viry, bakterie a plísně v proudícím vzduchu a ty jsou zcela zahubeny. Použití germicidních lamp je jednou z nejúčinnějších metod dezinfekce. Tato zařízení emitují záření UV-C o délce vlny 253,7 nm, které má nejsilnější degradační vlastnosti pro bakterie, viry, plísně a všechny různé mikroorganismy. Kvůli velké účinnosti germicidních lamp jsou potřeba všude tam, kde je vyžadována vysoká kvalita mikrobiologické čistoty.

Viry jsou malé, nebuněčné organismy, které obsahují jen jediný typ nukleové kyseliny a replikují se pouze v živých buňkách za využití hostitelské proteosyntézy. Viry se množí syntézou svých složek (ne dělením) a proto závisí na hostitelské buňce. Po vstupu do hostitelské buňky viry zahajují reprodukční cyklus a uvolní se nové infekční viriony. Viry jsou v hostitelské buňce pomnoženy a lyzují ji. Uvolněné viriony napadají další buňky. Tomu se říká lytický cyklus. Germicidní UV-C záření v komoře svítidla způsobuje zničení nebo poškození RNA, DNA, proteinů, enzymů, makromolekul a biopolymerů. Důsledek UVC záření je znemožnění replikace genetické informace, nemožnost množení a tím jejich zničení. Tento proces ozařování spolehlivě zničí naprostou většinu bakterií, mikroorganismů, virů, bacilů, streptokoků, protozoa, spor, plísní, kvasnic, řas, trepek. Jedná se o fotochemický proces dezinfekce / sterilizace. při kterém nevznikají žádné vedlejší toxické, nebo chemické produkty, které by ovlivnily životní prostředí!

Dříve se tyto sterilizační přístroje používaly výhradně ve zdravotnictví, jako neodmyslitelná součást operačních sálů apod. Díky nám tento proces sterilizace může být použit i v dalších komerčních prostředích. Na trhu se vždy vyskytují hobby produkty a profesionální produkty. Ať už jde o oblasti elektroniky, spotřebičů nebo zahradní techniky. Vždy máte možnost volby kvality. Náš přistroj patří svými parametry do profesionální třídy produktů. Svou funkcí, výkonem a zdrojem.

UGO (ultrafialové germicidní ozařování)

Je dezinfekční metoda, která používá ultrafialové záření UV-C s krátkou vlnovou délkou k hubení nebo inaktivaci mikroorganismů destrukcí nukleových kyselin a narušením jejich DNA, což je činí neschopnými vykonávat životně důležité buněčné funkce. Bylo zjištěno, že v oblasti vlnové délky od 250 nm do 270 nm je záření s největší germicidní účinností. Germicidní účinek UV-C záření spočívá v absorpci UV zářivé energie nukleovými kyselinami a proteiny. Absorbovaná energie indukuje chemické reakce v buněčných jádrech a ničí tak mikroorganismy. Lampy certifikace TÜV používané v našich přístrojích emitují maximum své germicidní energie právě v oblasti od 250 do 270 nm.

Ultrafialové záření (UV)

Je součástí elektromagnetického spektra podobného rentgenovému záření, rádiovým vlnám nebo viditelnému světlu. Pro praktické účely je ultrafialové záření rozděleno do tří pásem:

UV-A - dlouhé vlny 400 nm - 315 nm
UV-B - střední vlna 315 nm - 280 nm
UV-C - krátká vlna 280 nm - 100 nm

UV-A záření je obsaženo v zářivé energii ze slunce. Aktivuje procesy fotochemické a pigmentové. Její erytemální účinek není důležitý. UV-B záření se používá hlavně v terapii. Vytváří provitamin D a způsobuje pigmentaci i erytémový efekt (zčervenání kůže). UV-C záření má silný germicidní a embryocidní účinek. Může způsobit pálení kůže (erytémový efekt) a zánět spojivky (konjunktivní účinek). UV-C záření může být produkováno v germicidních lampách průchodem elektrického oblouku nízkotlakou rtuťovou parou (germicidní radiátory). Záření o vlnové délce pod 200 nm vytváří ozon ve vzduchu. To je škodlivý jev. Aby se tomuto škodlivému účinku zabránilo, jsou germicidní lampy certifikace TÜV používané v našich přístrojích uzavřeny v obálce vyrobené ze speciálního křemenného skla, které má vysoký koeficient propustnosti pro germicidní záření. Rovněž absorbuje nežádoucí UV záření o vlnové délce pod 200 nm.

Dostupné sterilizátory

Air Cleaner profiSteril 100

(cena: 9 490 Kč)

Air Cleaner profiSteril 200

(cena: 10 990 Kč)

Air Cleaner profiSteril 300

(cena: 12 990 Kč)

Air Cleaner profiSteril 190

(cena: 33 990 Kč)

Air Cleaner profiSteril 380

(cena: 38 990 Kč)

Vytisknout